സഭാ ഭൂമിയിടപാട് കേസിൽ കർദിനാളിന് തിരിച്ചടി; കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി സുപ്രീം കോടതി

സഭാ ഭൂമിയിടപാട് കേസിൽ കർദിനാളിന് തിരിച്ചടി; കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി സുപ്രീം കോടതി