Populácia Slovenska starne

Narastá počet slobodných, žien je viac ako mužov.