Betlehemská hra Džafkulina z Lendaku

Pozrite si vianočný fenomén, ktorý pomaly vymiera – špeciálnu betlehemskú hru. Nehaňte tých, čo ju ešte ovládajú.