"Mest troligt är att han blir utköpt från kontraktet"