Enkla knep som hindrar båttjuven

Det är bra att gömma undan sin båt så gott som möjligt. Alternativt göra den svår att stjäla. Här kommer ett par tips.