Plesovú sezónu na Slovensku už po dvadsiaty raz otvoril dobročinný Ples v opere

Už tretí rok bola poslaním jedného z najväčších dobročinných podujatí na Slovensku podpora inkluzívneho vzdelávania zdravotne znevýhodnených detí.