Barbero extranjero es asesinado tras resistirse a robo [VIDEO]

Barbero extranjero es asesinado tras resistirse a robo [VIDEO]