Una aliança amb Cs arreu d'Espanya

Entrevista a José Manuel García-Margallo, per Marina Fernàndez / Vídeo: Guillem Camós