Boer-tot-bord ver af van realiteit

De voorstellen van de Europese Commissie voor de verduurzaming van de landbouw vallen niet in goede aarde. De boer-tot-bord-strategie staat volgens critici ver af van de huidige boerenpraktijk. Een greep uit de boer-tot-bordstrategie: halvering van het pesticidegebruik, 20 procent minder kunstmest en een verdriedubbeling van het biologische landbouwareaal. De percentages gelden voor Europa als geheel.‘Hier zijn we niet blij mee’, zegt LTO bestuurslid Dirk Bruins in de studio van Nieuwe Oogst TV.