Vetëm në mërgim kuptohet se çfarë do të thotë atdhe

Vetëm në mërgim kuptohet se çfarë do të thotë atdhe