വിരാട് കോലിക്ക് സെഞ്ചുറി; ഗുവാഹത്തി ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച സ്‌കോർ

വിരാട് കോലിക്ക് സെഞ്ചുറി; ഗുവാഹത്തി ഏകദിനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് മികച്ച സ്‌കോർ