ไทยรัฐกรุ๊ป ส่งชุดตรวจโควิดล็อต 2 ให้ กทม. - สปสช

ไทยรัฐกรุ๊ปส่งมอบแรพิดเทสต์ให้ สปสช. และ กทม. เพิ่มอีก 50,000 ชุด หวังคัดแยกผู้ติดเชื้อไปรักษาให้เร็วขึ้น ขณะเดียวกันยังจัดรถรับส่งผู้ป่วยให้กลับบ้านเพื่อเข้าสู่กระบวนการโฮมไอโซเลชั่น