ഉപഭോക്താവെന്ന വ്യാജേന ജ്വല്ലറിയില്‍ എത്തിയയാള്‍ മോതിരവുമായി മുങ്ങി

ഉപഭോക്താവെന്ന വ്യാജേന ജ്വല്ലറിയില്‍ എത്തിയയാള്‍ മോതിരവുമായി മുങ്ങി