ชลประทานซ่อมคันดินอ่างลำเชียงไกรที่แตกเสร็จแล้ว เหลือน้ำกักเก็บ 22%

ชลประทานโคราชเข้าซ่อมแนวคันดินอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ที่แตกเสร็จแล้ว ล่าสุดเหลือน้ำ 22% โดยยกบานประตูทั้ง 4 ระบายน้ำแทนทำนบดินเพื่อปิดทางน้ำไหล โดยมีน้ำจากพื้นที่ตอนบนลงอ่างอย่างต่อเนื่อง