Cilat janë ngjyrat e përshtatshme të veshjeve për tonet e ndryshme të trupit dhe si ta mësojmë cilit ton i takojmë ne, na tregon Rina Sahatçiu nga KIWI Prishtina

Cilat janë ngjyrat e përshtatshme të veshjeve për tonet e ndryshme të trupit dhe si ta mësojmë cilit ton i takojmë ne, na tregon Rina Sahatçiu nga KIWI Prishtina