Χωριό Μαραθέα, νυχτερινή προσέγγιση και απεγκλωβισμος ανήλικων παιδιών

Χωριό Μαραθέα, νυχτερινή προσέγγιση και απεγκλωβισμος ανήλικων παιδιών