Norges første valutaanalytiker har 45 års fartstid: Dette kreves for å lykkes som valutatrader

Valutatrader Tor Vollaløkken har holdt på siden 1978 og ser noen klare fellestrekk blant dem som lykkes med valutatrading.