Toekomstplan melkveehouderij voor reductie stikstof

Een stikstofreductie van 28 procent op melkveebedrijven is mogelijk met een doorgerekend pakket aan technische maatregelen. Dat plan is gepresenteerd aan een coalitie van LTO Nederland, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en de Rabobank. Wil Meulenbroeks, voorzitter LTO Melkveehouderij, licht de toekomstplannen toe.