Nhóm người nước ngoài in cả kịch bản giả danh Công an lừa đảo