Afaristi Palushi flet për vështirësitë e prodhuesve në kohën e pandemisë së COVID-19

Afaristi Palushi flet për vështirësitë e prodhuesve në kohën e pandemisë së COVID-19