S matematikom Kollárom o dátovom pekle: Čo to je a ako z neho von

„Analytická kapacita ministerstva zdravotníctva je poddimenzovaná. Oni by potrebovali nie troch alebo piatich, ale momentálne aj 50 analytikov, a aj ich IT zložka by mala byť posilňovaná,“ hovorí matematik Richard Kollár, ktorý sa venuje celej pandémii už od jej začiatku cez dáta. Prečo hovorí o „dátovom pekle“ a ktoré konkrétne inštitúcie v pandémii zlyhali? Ako nastavujeme opatrenia, keď nemáme správne a dostatočné dáta a ako potom vyhodnocujeme ich účinok a efektívnosť? Aká ja situácia inde v Európe a aké dáta o sebe poznajú iné krajiny? A ako vieme, že by nám predvianočný lockdown výrazne pomohol, keď to neviem oprieť o dáta? Čo by Richrad Kollár poradil ministrovi zdravotníctva Marekovi Krajčímu, keby chcel od neho rady, ako toto celé fixnúť? A prečo, keď benefit z toho mať správne a koherentné dáta je pre spoločnosť veľký, sa v tomto nekoná dostatočne razantne a rýchlo? Pozrite si video.