Me pankartën “Rrnofshin gjyshërit”, u protestua në Prishtinë kundër mbylljes së çerdheve për shkak të grevës