น้ำท่วมชัยภูมิเริ่มลดหมดแล้ว เสียหายหนักสุดในรอบ 50 ปี

น้ำท่วมชัยภูมิ ทุกพื้นที่เริ่มลดลงหมดแล้ว มีพื้นที่เสียหายกว่า 200,000 ไร่ 16 อำเภอ เผยเสียหายหนักสุดในรอบ 50 ปี 108 ตำบล 1,145 หมู่บ้าน 1 เขตเทศบาลเมือง ถนนสาย 201 และ 225 ใช้ได้แล้ว