พส ขอถาม ผิวพรรณดีมีออร่า เพราะปฏิบัติธรรม?

พส ขอถาม ผิวพรรณดีมีออร่า เพราะปฏิบัติธรรม? พระมหาไพรวัลย์ วรวณุโณ