คาร์ม็อบ รวมตัวแยกสามเหลี่ยมดินแดง ตำรวจยิงสกัด แก๊สน้ำตาเกลื่อนถนน

นาทีชุลมุน คาร์ม็อบไม่จบ รวมตัวแยกสามเหลี่ยมดินแดง ตำรวจยิงแก๊สน้ำตาเกลื่อนถนน ก่อนแยกย้าย 22.00 น.