Els CDR "condemnen a la foguera" l'Estat espanyol

Vídeo: Guillem Camós / Marc González