Menia sa pravidlá pre obchodné domy, kúpaliská, fitness centrá aj cestovný ruch