Công an triệu tập người chồng đánh đập dã man vợ đang bế con nhỏ