Việt Nam - Đài Loan: cái bắt tay cho nền khởi nghiệp