نحوه خروجی گرفتن از گوگل ارث پرو با فرمت kml و kmz

در این وبیدیوی آموزشی به آموزش نحوه خروجی گذرفتن با فرمت kml و kmz در نرم افزار گوگل ارث پرو می پردازیم. اینکه چگونه یک فایل با فرمت kml و kmz بسازید و تفاوت بین این دو فرمت چگونه است.