Qytetarët e Mitrovicës e presin me duartrokitje Njësinë Speciale të Policisë pas kthimit nga veriu

Qytetarët e Mitrovicës e presin me duartrokitje Njësinë Speciale të Policisë pas kthimit nga veriu