Družbena stanovanja: Nova stara rešitev?

Slovenija nujno potrebuje stanovanjsko reformo, do sedaj pa je bilo na tem področju narejenega malo, premalo. Država se dela nemo, slepo in gluho. V Sloveniji je na voljo precej manj javnih najemnih stanovanj, kot bi bilo to potrebno. Po vsej državi bi potrebovali dodatnih 10.000 javnih najemnih stanovanj, 600 bivalnih enot in 500 oskrbovalnih stanovanj. Stanovanj najbolj primanjkuje tam, kjer je povpraševanje po njih največje. Na tem področju najbolj izstopa Ljubljana. Cene nepremičnin še naprej drastično višajo. Samo od leta 2015 do danes so te v povprečju narasle za 40 odstotkov. Področje obremenitve lastnikov nepremičnin ni smiselno urejeno. Sevalna stanovanja po Sloveniji so namreč prazna, saj je za zdaj relativno poceni biti lastnik praznega stanovanja in zgolj čakati na zvišanje cen. Stanovanjski sklad sicer načrtuje in gradi, vendar je to glede na trenutne potrebe bistveno premalo. S to dinamiko gradnje bomo šele v 20 letih prišli do števila stanovanj, ki jih potrebujemo. Področje obdavčitve nepremičnin ostaja neurejeno in neusklajeno, saj tudi sedanja vlada opušča uvedbo novega davka na nepremičnine. Poleg tega odločevalci napovedujejo, da se bodo cene najema neprofitnih stanovanj v prihodnjih treh letih še zvišale, stiska številnih Slovencev pa bo postala še večja.