Entrevista Aragonès - "Centrats en fer front aquesta emergència"