Gjimshit Galushi gjykatesi i vetëm rom në Kosovë

Gjimshit Galushi gjykatesi i vetëm rom në Kosovë