Thị trường bánh Trung thu rộn ràng nhưng vắng khách