അര്‍ബന്‍ ബാങ്കിലെ കോഴ ആരോപണത്തില്‍ വയനാട് ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കലാപം

അര്‍ബന്‍ ബാങ്കിലെ കോഴ ആരോപണത്തില്‍ വയനാട് ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസില്‍ കലാപം