Vặn nhầm tay ga, người phụ nữ lao vào gầm xe container