ജോ ബൈഡനുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച്ച അടുത്തയാഴ്ച്ച വാഷിംഗ്ടണില്‍

ജോ ബൈഡനുമായുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ കൂടിക്കാഴ്ച്ച അടുത്തയാഴ്ച്ച വാഷിംഗ്ടണില്‍