Sotorasib reduserer risiko for progresjon eller død med 34 prosent