โคราช เตือน 2 อำเภอขนของขึ้นที่สูง เขื่อนลำพระเพลิงปรับแผนระบายน้ำ

"โคราช" ประกาศแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ 15 ตำบล 2 อำเภอในลุ่มน้ำ "ลำพระเพลิง" เตรียมเก็บทรัพย์สินขึ้นที่สูง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด หลัง "เขื่อนลำพระเพลิง" ปรับแผนระบายน้ำออกจากเขื่อนในเดือนนี้ จาก 7 ล้าน ลบ.ม. เป็น 70 ล้าน ลบ.ม.