Sú naše zvyky požehnaním, či krížom?

Kedy ste ste si naposledy spytovali svedomie? A dali rezeň? A nadávali na vládu? Dajte si to všetko naraz v Trnkovej veršovanke.