نامه دفاعیه وکیل مهاجرت چیست؟

اگر وکیل یا مشاور قانونی مهاجرت دارید این به نفع شماست. پرتال اداره مهاجرت کانادا به شما و به وکیل شما این امکان را می‌دهد که نامه دفاعیه وکیل به اداره مهاجرت کانادا ارائه شود. در این نامه وکیل شما بر اساس قوانین و مقررات مهاجرتی از شما دفاع می‌کند