11 септември Очевидците

Българите в Ню Йорк, преживели акатите от 11 септември 2001 г.