มุมสูง เร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่ม ก่อนเจอน้ำทะเลหนุน

เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่ม มาอยู่ที่ 2,801 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เนื่องจากต้องรีบผลักดันน้ำลงทะเลให้ได้มากที่สุด ก่อนน้ำทะเลจะหนุนสูงในวันที่ 15 ต.ค. นี้