Ako sa zmení Horský park?

Bratislavský magistrát mení spôsob, akým sa bude starať o Horský park. Keďže sa park nachádza vo štvrtom stupni ochrany prírody, spolu s ministerstvom životného prostredia v ňom vytvorili tri zóny. Polovica parku bude absolútne bezzásahová. Mesto v tejto časti lesa nebude ani orezávať stromy a popadané drevo nechajú na svojom mieste. Druhá približne polovica bude v štandardnom parkovom režime, popri cestách budú lavičky, choré konáre, ktoré by mohli ohrozovať ľudí, budú zhadzovať, a niektoré druhy drevín v ňom budú umelo dosádzať. Medzi oboma zónami vznikne hraničné pásmo. Magistrát tvrdí, že tým chcú park sprístupniť čo najviac návštevníkom a zároveň jeho lesný charakter čo najviac ochrániť.