Karnataka Govt. revokes Night Curfew After Public Furore

The Karnataka Govt. Thursday revoked Night Curfew after facing furor from different corners .