รมว.แรงงานเพิ่มทางเลือกให้แรงงานคืนถิ่น เตรียมอาชีพอิสระให้บริการผ่านออนไลน์

กระทรวงแรงงานคัด “อาชีพอิสระ 2021” แยก 10 ประเภทอาชีพ รวมทั้งสิ้น 200 อาชีพ ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ตามมาตรการควบคุมโรคฯ