പൂജപ്പുരയിൽ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; മരുമകൻറെ കുത്തേറ്റ് അച്ഛനും മകനും മരിച്ചു

പൂജപ്പുരയിൽ ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; മരുമകൻറെ കുത്തേറ്റ് അച്ഛനും മകനും മരിച്ചു