Công Phượng bị cầu thủ Thái Lan sút vào 'chỗ hiểm'