നഗരത്തിൽ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം; യുവാവിനെ നാലംഗ സംഘം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു

നഗരത്തിൽ ഗുണ്ടാ ആക്രമണം; യുവാവിനെ നാലംഗ സംഘം വെട്ടിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ചു